Informacja katastralna powiatu słubickiego
Pomoc      Strona główna   Strona Starostwa
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
OpenStreetMap >Info<
Zdjęcie lotnicze
Działki
Granice działek
Numery działek
Budynki
Budynki ewidencyjne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Uzbrojenie
Sieć benzynowa
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Sieć naftowa
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Uzgodnienia ZUD
Rzeźba
Osnowa geodezyjna
pozioma
wysokościowa
Old pozioma
Old wysokościowa
Numeracja Porządkowa WMS
Nazwy ulic
Numery adresowe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg